Thailand Bhutan Friendship Drive • คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน Connecting the Two Kingdoms by Landคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์

#Day4 บันทึกการเดินทางไทย-ภูฎาน

ThailandBhutanTourism.com
#Day4 บันทึกการเดินทางไทย-ภูฎาน : ThailandBhutanTourism.com

24 มิ.ย. 62 @ บันทึกการเดินทางไทย-ภูฎาน "ออกจาก เมืองโมนยวา เมียนมา มุ่งหน้าสู่ เมืองตามู เมียนมา"

"เราเป็นคนไทยชุดแรก ที่เดินทางมาถึง ตามู มอเร่ ชายแดนอินเดีย"

น้ำเสียงของความดีใจที่พูดออกมาได้อย่างภาคภูมิใจ ทำให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยตลอดการเดินทาง 13 ชั่วโมงอย่างปลิดทิ้ง พร้อมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของผู้คนพื้นเมืองที่นี่อย่างเป็นกันเอง

ตลอดเส้นทางการเดินทาง เรียกได้ว่าค่อนข้างโหดมากในระดับหนึ่ง บางช่วงถนนเป็นลูกรัง เป็นหินกลิ้ง บางช่วงเป็นยางมะตอย บ้างก็เป็นดินปนทราย มีหลากหลายรูปแบบให้สัมผัส รายล้อมไปด้วยภูเขาที่มีการพังทลายของพื้นผิว ทำให้ได้เห็นภูเขาในรูปแบบที่แปลกตาอยู่หลายแห่ง

ถึงแม้เส้นทางจะโหดแค่ไหน รถ ‘ทรานฟอร์เมอร์’ ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ยังคงสู้ต่อไปบนเส้นทางทุกรูปแบบไปพร้อมๆ กับชาวคณะ อีกหนึ่งอย่างของความประทับใจของการเดินทางครั้งนี้คือ น้ำใจของชาวบ้านที่นี่ เห็นได้ชัดอย่างเรื่องของห้องน้ำ ไม่ว่าจะเคาะบ้านไหนก็จะได้รับรอยยิ้มและการต้อนรับเป็นอย่างดี