Thailand Bhutan Friendship Drive • คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน Connecting the Two Kingdoms by Landคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์

#Day7 บันทึกการเดินทางไทย-ภูฎาน

ThailandBhutanTourism.com
#Day7 บันทึกการเดินทางไทย-ภูฎาน : ThailandBhutanTourism.com

27 มิ.ย. 62 @ บันทึกการเดินทางไทย-ภูฎาน "ออกจาก เมืองกูวาฮาติ ประเทศอินเดีย มุ่งหน้าสู่ เมืองพันท์โชลลิง ประเทศภูฏาน"

คณะคนไทยเดินทางถึงภูฏานแล้ว เพื่อร่วมฉลอง 30 ปีความสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่มีการขับรถฝีมือคนไทยมาเยือนแผ่นดินภูฏาน ผ่าน 3 ประเทศ

หลังจากเดินทางยาวนานมาตลอด 7 วัน จากกรุงเทพมหานคร เข้าเมียนมา ผ่านอินเดีย มาสิ้นสุดที่ภูฏาน ตั้งแต่วันที่ 21 ที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวานนี้ คณะคนไทย นำโดยเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ผลิตรถยนต์ไทย รายเดียวของประเทศไทย และคนไทยรวมกว่า 20 ชีวิต ก็ได้เดินทางมาถึงเมืองทิมพู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศภูฏาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของภูฏาน ทำให้ธงชาติไทยได้โบกสะบัดในพื้นแผ่นดินภูฏาน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

โดยตลอดเส้นทางที่ผ่านมา คณะคนไทยได้เห็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคม แทบจะทุกประเทศเป็นระยะทางกว่า 3,750 กิโลเมตร และยังได้เห็นวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม รวมถึงวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น ทั้งยังได้เผชิญกับฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ จนทำให้แม่น้ำหลายสายเอ่อล้น นอกจากนี้ยังได้เห็นการเปิดเส้นทางการค้าระหว่างอินเดีย เนปาล เชื่อมโยงถึงภูฏาน

ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าภูฏานเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าไทยไม่มากนักเฉลี่ยสามปีที่ผ่านมาไม่เกินปีละ 50 ล้านบาท แต่ทั้งสองกลับเป็นมิตรประเทศมาอย่างยาวนาน โดยไทยได้ให้ความช่วยเหลือภูฏานหลายด้าน โดยเฉพาะความรู้เชิงวิชาการด้านการเกษตร และการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบภายในประเทศ หรือที่เรียกกันว่าสินค้าโอทอป นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างสองประเทศด้วย

ถือเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ของคณะคนไทย ที่เดินทางโดยรถยนต์มายังประเทศภูฏาน ด้วยรถยนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์ฝีมือคนไทย